Akcijos taisyklės

 

1. BENDROSIOS SĄLYGOS

1.1. „Lietuvos kepėjo“ akcijos „Pirk bet kurį LIETUVOS KEPĖJAS PYRAGĄ ir laimėk kavos aparatą „Dolce Gusto“, termosinį puodelį arba pyragų lauknešėlį!“ (toliau tekste – „Akcija“) organizatorius – UAB „Lietuvos kepėjas“, įm. kodas: 160289717, adresas – Taikos pr. 104C, LT-51198, Kaunas, el. paštas: info@lietuvoskepejas.lt (toliau tekste – „Organizatorius“).

1.2. Akcijoje dalyvauja šie prekės ženklo „Lietuvos kepėjas“ produktai (toliau tekste – „Akcijos produktai“):

Pavadinimas (Brūkšninis kodas)

– Medaus pyragas, 350 g (4770635196046)
– „Naminis“ obuolių pyragas 230g (4770635200927)
– Pyragas Napoleonas 1,2kg (4770635198491)
– Medaus pyragas, 1 kg (4770635196114)
– Medaus pyragas 350g (4770635196046)
– Trupininis Aviečių -Mėlynių pyragas 240g (4770635200903)
– NAPOLEONO pyragas (4770635196060)
– Šokoladinės kavos skonio pyragas 250g (4770635200910)
– Šokoladinis pyragas / angl. Brownie 300g (4770635198996)
– Medaus pyragas 350g (4770635196046)

1.3. Akcija vyksta Maxima prekybos tinklo parduotuvėse, kuriose prekiaujama Akcijos produktais ir išduodami fiskaliniai pirkimo kvitai.

1.4. Akcijos galiojimo laikas: nuo 2023 03 01 iki 2023 04 30 imtinai.

1.5. Akcijoje gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos gyventojai, išskyrus UAB „Lietuvos kepėjas“ darbuotojus, jų šeimos narius, o taip pat kitus asmenis, susijusius su akcijos organizavimu.

1.6. Norėdamas dalyvauti Akcijoje, asmuo turi įsigyti bet kurį Akcijos produktą ir Akcijos galiojimo laikotarpiu registruoti pirkimo kvitą pildydamas registracijos formą www.lietuvoskepejas.lt

 

2. PRIZAI

2.1. Kapsulinis kavos aparatas „Dolce Gusto“ – 8 vnt.

2.2. Termosiniai puodeliai – – 8 vnt.

2.3. Pyragų lauknešėlis – 8 vnt.

 

3. REGISTRACIJOS VYKDYMO PROCEDŪRA, DALYVAVIMO TERMINAI IR SĄLYGOS

3.1. Vienas pirkimo kvitas, kuriame yra nurodytas bent vienas Akcijos produktas, gali būti užregistruotas tik vieną kartą. Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bet kurį Akcijos produktą ir registruodamas vis kitą pirkimo kvito numerį.

3.2. Pirkimo kvitų registracija vykdoma nuo 2023 03 01 iki 2023 04 30 imtinai.

3.3. DDalyvis registruojasi pildydamas registracijos formą svetainėje  www.lietuvoskepejas.lt nurodant: vardą_pavardę_pirkimo kvito numerį_pirkimo datą_miestą_el.paštą (pvz., Vardenis_Pavardenis_111/5555_ 2020-06-XX_Miestas_abc@paštas.com)

3.4. Registruojantis punkte 3.3. nurodytu būdu, Akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę dėl pateiktos informacijos teisingumo, tikslumo ir galimų klaidų įvedant informaciją.

3.5. RRegistruodamasis dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais. Informacija ir asmens duomenys, kuriuos Akcijos dalyviai pateikia dėl dalyvavimo Akcijoje, apibendrinami, tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymų ir normatyvinių aktų reikalavimus.

3.6. KKiekvienas Akcijos dalyvis bet kuriuo metu Akcijos eigoje, t.y. nuo 2023 03 01 iki 2023 04 30 (imtinai), gali raštu pateikti reikalavimą, kad jo duomenų tvarkymas būtų nutrauktas arba jo asmens duomenys būtų ištrinti.

3.7. Gavus Akcijos dalyvio prašymą nutraukti Akcijos dalyvio asmens duomenų tvarkymą ar po jo duomenų ištrynimo, Akcijos dalyvis daugiau nedalyvauja Akcijoje ir nepretenduoja į prizus.

3.8. Dėl galimų ginčų ar sukčiavimo prevencijos pirkimo kvitus būtina išsaugoti iki prizų atsiėmimo momento.

 

4. LAIMĖTOJŲ IŠRINKIMAS IR INFORMAVIMAS, PRIZŲ ATSIĖMIMAS

4.1. Laimėtojai bus renkami ir apie tai bus pranešta el. paštu arba telefonu, kurį Akcijos prizo laimėtojas nurodė registruodamasis, bei paskelbti „Lietuvos kepėjas“ tinklalapyje www.lietuvoskepejas.lt .

4.2. Su visais asmenimis, laimėjusiais punkte 2. nurodytus prizus, bus susisiekta asmeniškai registracijos metu Akcijos dalyvio nurodytu el. paštu ar telefonu ir sutarta dėl prizo atsiėmimo vietos ir laiko.

4.3. Norint gauti prizą, prizo laimėtojas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar vairuotojo pažymėjimą) bei pirkimo kvitą.

4.5. Per 30 kalendorinių dienų neatsiimti ir nepanaudoti prizai nekompensuojami ir lieka Organizatoriaus nuosavybė.

 

5. DALYVIO IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU DALYVAVIMU AKCIJOJE

5.1. Akcijos dalyviui tenka bet kokios, su dalyvavimu Akcijoje susijusios, nuo jo asmeninės situacijos priklausančios išlaidos (pvz., kelionės išlaidos į Akcijos prizo atsiėmimo vietą).

5.2. Visi privalomi valstybiniai mokesčiai už prizus bus sumokėti Akcijos Organizatoriaus.

 

6. SKUNDO TEIKIMAS IR JO TEISMINĖ NAGRINĖJIMO TVARKA

6.1. Visi skundai dėl šios Akcijos turi būti pareikšti raštu, aiškiai nurodant nusiskundimus ir argumentus, pridedant reikiamus dokumentus ir jų kopijas su skundo nuoroda. Skundas turi būti siunčiamas Akcijos Organizatoriui UAB, „Lietuvos kepėjas“, adresu: Taikos pr. 104C, LT-51198, Kaunas iki 2022.12.20 (laiško siuntimo data ant pašto voko). Akcijos Organizatorius peržiūri pretenziją ir per 30 dienų pateikia atsakymą.

 

7. GALUTINIAI TERMINAI IR SĄLYGOS

7.1. Akcijos Organizatorius nėra atsakingas už bet kokias dalyvio asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu žaidime.

7.2. Prizo vertė nekeičiama į grynuosius pinigus ir nekeičiama į kitas prekes.

7.3. Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles iš anksto apie tai nepranešęs Akcijos dalyviams, tačiau pakeitimus paskelbęs tais pačiais kanalais, kuriuose paskelbtos pačios taisyklės.

7.4. Su Akcijos terminais ir sąlygomis galima susipažinti tinklalapyje www.lietuvoskepejas.lt