Projekto pavadinimas: „UAB „Lietuvos kepėjas“ 600 kW AEI jėgainė“ Nr. 02-011-K-0069 

Projekto vykdytojas: UAB „Lietuvos kepėjas“

Projekto vertė: 490.759,86 EUR

Skirta parama: 205.972,00 EUR

Projekto įgyvendinimo pradžia: 2023-07-28

Numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga: 2025-07-31

 

UAB „Lietuvos kepėjas“ – vysto plataus asortimento duonos gaminių gamybą, įskaitant ir konditerijos gaminius, vadovaudamasis žiedinės ekonomikos, draugiškumo aplinkai ir beatliekinės technologijos principais.  Įmonė planuoja  sukurti eilę naujų produktų su funkcinio maisto savybėmis, dalyvauti parodose ir mugėse, didinti gamybos ir eksporto apimtis Europos Sąjungos šalyse. Augant  gamybai auga ir energetinių išteklių poreikis.  Įmonė siekia  mažinti  energijos, gaunamos iš iškastinio kuro, naudojimą, taip mažinant energetines sąnaudas  gamybos savikainos struktūroje bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją. 

Pastaruoju metu daugiau nei dvigubai išaugus elektros energijos kainai įmonė siekia  dalį  gamybai reikiamos elektros energijos gaminti naudojant 600 kW galios saulės jėgainę pagal projektą „UAB „Lietuvos kepėjas“ 600 kW AEI jėgainė“ Nr. 02-011-K-0069. Įgyvendinus projektą mažės įmonės gaminamų produktų savikaina, kadangi iš atsinaujinančių energijos išteklių gaunamas elektros energijos kiekis sudarys net 60 proc. visų įmonės veiklai naudojamų elektros energijos sąnaudų. Planuojama, kad CO2 kiekis sumažės 190 tonų per metus, tokiu būdu bus mažinama klimato kaita, sprendžiama oro taršos problema bei priklausomybė nuo elektros energijos importo. 

Projekto įgyvendinimui buvo suteiktas finansavimas pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ – iš  Europos regioninės plėtros fondo skirta 205.972,00 Eur parama.