Pasidalinkite:

Akcijos „Sutikite Naujuosius aukštai!“ taisyklės

1. Bendrosios sąlygos

1.1. „Lietuvos kepėjo“ akcijos „Sutikite Naujuosius aukštai“ (toliau tekste – „Akcija“) organizatorius – UAB „Lietuvos kepėjas“, įm. kodas: 160289717, adresas – Taikos pr. 104C, LT-51198, Kaunas (toliau tekste – „Organizatorius“).

1.2. Akcijoje dalyvauja šie prekės ženklo „Lietuvos kepėjas“ produktai (toliau tekste – „Akcijos produktai“):

Brūkšninis kodas             Pavadinimas

– 4770635196046          Medaus pyragas, 350 g

– 4770635196114          Medaus pyragas, 1000 g

– 4770635196060          Pyragas „Napoleonas“, 400 g

– 4770635196084          Sostinės pyragas, 350 g

– 4770635196053          Mėlynių pyragas, 350 g

– 4770635196312          Kokosinis pyragas, 300 g

– 4770635196022          Sluoksniuotos tešlos kreminis pyragas, 450 g

– 4770635196510          Pyragas su pasiflorų vaisiais, 350 g

– 4770635196091          Spanguolių vyniotinis, 300 g

– 4770635196107          Varškės vyniotinis, 350 g

– 4770635196527          Vyniotinis su Rikotos sūriu ir vyšniomis, 400 g

1.3. Akcija vyksta visose Lietuvos Respublikoje esančiose parduotuvėse, kuriose prekiaujama Akcijos produktais.

1.4. Akcijos galiojimo laikas: nuo 2016-11-28 iki 2016-12-25 imtinai.

1.5. Akcijoje gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos gyventojai, išskyrus UAB „Lietuvos kepėjas“ darbuotojus, jų šeimos narius, o taip pat kitus asmenis, susijusius su akcijos organizavimu.

1.6. Norėdamas dalyvauti Akcijoje, asmuo turi įsigyti bet kurį Akcijos produktą ir registruoti pirkimo kvitą siųsdamas SMS žinutę telefonu. Akcijos galiojimo laikotarpiu.

2. Prizai

Prizas – kvietimas 4 asmenims sutikti Naujuosius Vilniaus televizijos bokšte (1 vnt.).

3. Registracijos vykdymo procedūra, dalyvavimo terminai ir sąlygos

3.1. Vienas pirkimo kvitas, kuriame yra nurodytas bent vienas Akcijos produktas, gali būti užregistruotas tik vieną kartą. Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bet kurį Akcijos produktą ir registruodamas vis kitą pirkimo kvito numerį.

3.2. Pirkimo kvitų registracija vykdoma nuo 2016-11-28 iki 2016-12-25 imtinai.

3.3. Dalyvis registruojasi siųsdamas SMS žinutę telefono numeriu +370 668 03004  nurodant: NM_vardą_ pavardę_pirkimo kvito numerį_pirkimo datą_miestą (pvz., NM_Vardenis_Pavardenis_111/5555_ 2016-11-XX_Miestas).

3.4. Registruojantis punkte 3.3. nurodytu būdu, Akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę dėl pateiktos informacijos teisingumo, tikslumo ir galimų klaidų įvedant informaciją.

3.5. Registruodamasis dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais. Informacija ir asmens duomenys, kuriuos Akcijos dalyviai pateikia dėl dalyvavimo Akcijoje, apibendrinami, tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymų ir normatyvinių aktų reikalavimus.

3.6. Kiekvienas Akcijos dalyvis bet kuriuo metu Akcijos eigoje, t. y. nuo 2016-11-28 iki 2016-12-25 (imtinai), gali raštu pateikti reikalavimą, kad jo duomenų tvarkymas būtų nutrauktas arba jo asmens duomenys būtų ištrinti.

3.7. Gavus Akcijos dalyvio prašymą nutraukti Akcijos dalyvio asmens duomenų tvarkymą ar po jo duomenų ištrynimo, Akcijos dalyvis daugiau nedalyvauja Akcijoje ir nepretenduoja į prizus.

3.8. Dėl galimų ginčų ar sukčiavimo prevencijos pirkimo kvitus būtina išsaugoti iki prizų atsiėmimo momento.

4. Laimėtojų išrinkimas ir informavimas, prizų atsiėmimas

4.1. Akcijos laimėtojas bus renkamas atsitiktinės atrankos būdu ir apie tai bus pranešta SMS žinute į tą telefono numerį iš kurio registravosi bei paskelbtas „Lietuvos kepėjas“ tinklapyje www.lietuvoskepejas.lt ir www.facebook.com/Lietuvos.kepejas paskyroje 2016-12-27. Prizo laimėtojas bus renkamas iš visų Akcijos galiojimo metu užregistruotų pirkimo kvitų.

4.2. Su asmeniu, laimėjusiu 2 punkte nurodytą prizą, bus susisiekta asmeniškai registracijos metu Akcijos dalyvio nurodytu telefonu ir sutarta dėl prizo atsiėmimo vietos ir laiko.

4.3. Norint gauti prizą, prizo laimėtojas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar vairuotojo pažymėjimą) bei pirkimo kvitą.

4.5. Neatsiimtas ir nepanaudotas prizas per 3 kalendorines dienas nekompensuojamas ir lieka Organizatoriaus nuosavybė.

5. Dalyvio išlaidos, susijusios su dalyvavimu akcijoje

5.1. Akcijos dalyviui tenka bet kokios nuo jo asmeninės situacijos priklausančios išlaidos (pvz., kelionės išlaidos į Akcijos prizo atsiėmimo vietą).

5.2. Visi privalomi valstybiniai mokesčiai už prizus bus sumokėti Akcijos Organizatoriaus.

6. Skundo teikimas ir jo teisminė nagrinėjimo tvarka

6.1. Visi skundai dėl šios Akcijos turi būti pareikšti raštu, aiškiai nurodant nusiskundimus ir argumentus, pridedant reikiamus dokumentus ir jų kopijas su skundo nuoroda. Skundas turi būti siunčiamas Akcijos Organizatoriui UAB „Lietuvos kepėjas“, adresu Taikos pr. 104C, LT-51198, Kaunas iki 2017-01-24 (laiško siuntimo data ant pašto voko). Akcijos Organizatorius peržiūri pretenziją ir per 30 dienų pateikia atsakymą.

7. Galutiniai terminai ir sąlygos

7.1. Akcijos Organizatorius nėra atsakingas už bet kokias dalyvio asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu žaidime.

7.2. Prizo vertė nekeičiama į grynuosius pinigus ir nekeičiama į kitas prekes.

7.3. Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles iš anksto apie tai nepranešęs Akcijos dalyviams, tačiau pakeitimus paskelbęs tais pačiais kanalais, kuriuose paskelbtos pačios taisyklės.