Pasidalinkite:

Pirkite PIENIŠKĄ batoną ir laimėkite

1. Bendrosios sąlygos

1.1. „Lietuvos kepėjo“ akcijos „Pirkite PIENIŠKĄ batoną ir laimėkite“ (toliau tekste – „Akcija“) organizatorius – UAB „Lietuvos kepėjas“, įm. kodas: 160289717, adresas – Taikos pr. 104C, LT-51198, Kaunas (toliau tekste – „Organizatorius“).

1.2. Akcijoje dalyvauja šie prekės ženklo „Lietuvos kepėjas“ produktai (toliau tekste – „Akcijos produktai“):

Brūkšninis kodas             Pavadinimas

– 4770635195100        „Pieniškas“ batonas, 350 g

– 4770635197074         „Pieniškas“ XXL batonas, 550 g

1.3. Akcija vyksta visose Lietuvos Respublikoje esančiose parduotuvėse, kuriose prekiaujama Akcijos produktais.

1.4. Akcijos galiojimo laikas – nuo 2017-01-23 iki 2017-04-16 imtinai.

1.5. Akcijoje gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos gyventojai, išskyrus UAB „Lietuvos kepėjas“ darbuotojus, jų šeimos narius, o taip pat kitus asmenis, susijusius su akcijos organizavimu.

1.6. Norėdamas dalyvauti Akcijoje, asmuo turi įsigyti bet kurį Akcijos produktą ir Akcijos galiojimo laikotarpiu registruoti pirkimo kvitą siųsdamas SMS žinutę telefonu arba pildydamas registracijos formą www.lietuvoskepejas.lt

2. Prizai

2.1. Mėnesio prizas – dulkių siurblys „Philips“ (3 vnt.)

2.2. Savaitės prizas – kokteilinė „Concept Active Smoothie“ (12 vnt.)

3. Registracijos vykdymo procedūra, dalyvavimo terminai ir sąlygos

3.1. Vienas pirkimo kvitas, kuriame yra nurodytas bent vienas Akcijos produktas, gali būti užregistruotas tik vieną kartą. Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bet kurį Akcijos produktą ir registruodamas vis kitą pirkimo kvito numerį.

3.2. Pirkimo kvitų registracija vykdoma nuo 2017-01-23 iki 2017-04-16 imtinai.

3.3. Dalyvis registruojasi siųsdamas SMS žinutę telefono numeriu +370 668 03004 nurodant: vardą_ pavardę_pirkimo kvito numerį_pirkimo datą_miestą (pvz., Vardenis_Pavardenis_111/5555_ 2017-01-XX_Miestas) arba užpildo registracijos formą svetainėje www.lietuvoskepejas.lt.

3.4. Registruojantis punkte 3.3. nurodytu būdu, Akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę dėl pateiktos informacijos teisingumo, tikslumo ir galimų klaidų įvedant informaciją.

3.5. Registruodamasis dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais. Informacija ir asmens duomenys, kuriuos Akcijos dalyviai pateikia dėl dalyvavimo Akcijoje, apibendrinami, tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymų ir normatyvinių aktų reikalavimus.

3.6. Kiekvienas Akcijos dalyvis bet kuriuo metu Akcijos eigoje, t.y. nuo 2017-01-23 iki 2017-04-16 (imtinai), gali raštu pateikti reikalavimą, kad jo duomenų tvarkymas būtų nutrauktas arba jo asmens duomenys būtų ištrinti.

3.7. Gavus Akcijos dalyvio prašymą nutraukti Akcijos dalyvio asmens duomenų tvarkymą ar po jo duomenų ištrynimo, Akcijos dalyvis daugiau nedalyvauja Akcijoje ir nepretenduoja į prizus.

3.8. Dėl galimų ginčų ar sukčiavimo prevencijos pirkimo kvitus būtina išsaugoti iki prizų atsiėmimo momento.

4. Laimėtojų išrinkimas ir informavimas, prizų atsiėmimas

4.1. Akcijos laimėtojai bus renkami atsitiktinės atrankos būdu.

4.1.1. Savaitės prizų laimėtojai bus renkami atsitiktinės atrankos būdu ir paskelbti „Lietuvos kepėjas“ tinklalapyje www.lietuvoskepejas.lt: 2017 01 30; 2017 02 06; 2017 02 13; 2017 02 20; 2017 02 27; 2017 03 06; 2017 03 13; 2017 03 20; 2017 03 27; 2017 04 03; 2017 04 10; 2017 04 18. Savaitės prizų laimėtojai bus renkami tik iš prieš tai buvusią savaitę užregistruotų pirkimo kvitų (pvz. 2017 01 30 laimėtojai bus renkami tik iš 2017 m. sausio 23–29 d. užregistruotų pirkimo kvitų).

4.1.2. Mėnesio prizo laimėtojas bus renkamas atsitiktinės atrankos būdu ir apie tai bus pranešta SMS žinute į tą telefono numerį iš kurio registravosi bei paskelbtas „Lietuvos kepėjas“ tinklapyje www.lietuvoskepejas.lt ir www.facebook.com/Lietuvos.kepejas paskyroje: 2017 02 20; 2017 03 20; 2017 04 18. Prizo laimėtojas bus renkamas iš visų Akcijos galiojimo metu užregistruotų pirkimo kvitų.

4.2. Su visais asmenimis, laimėjusiais punktuose 2.2. ir 2.3. nurodytus prizus, bus susisiekta asmeniškai registracijos metu Akcijos dalyvio nurodytu telefonu ir/arba elektroniniu paštu ir sutarta dėl prizo atsiėmimo vietos ir laiko.

4.3. Norint gauti prizą, prizo laimėtojas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar vairuotojo pažymėjimą) bei pirkimo kvitą.

4.5. Per 30 kalendorinių dienų  nuo laimėto prizo paskelbimo dienos, neatsiimti ir nepanaudoti prizai yra nekompensuojami ir lieka Organizatoriaus nuosavybė.

5. Dalyvio išlaidos, susijusios su dalyvavimu akcijoje

5.1. Akcijos dalyviui tenka bet kokios nuo jo asmeninės situacijos priklausančios išlaidos (pvz., kelionės išlaidos į Akcijos prizo atsiėmimo vietą).

5.2. Visi privalomi valstybiniai mokesčiai už prizus bus sumokėti Akcijos Organizatoriaus.

6. Skundo teikimas ir jo teisminė nagrinėjimo tvarka

6.1. Visi skundai dėl šios Akcijos turi būti pareikšti raštu, aiškiai nurodant nusiskundimus ir argumentus, pridedant reikiamus dokumentus ir jų kopijas su skundo nuoroda. Skundas turi būti siunčiamas Akcijos Organizatoriui UAB „Lietuvos kepėjas“, adresu: Taikos pr. 104C, LT-51198, Kaunas iki 2017-04-30 (laiško siuntimo data ant pašto voko). Akcijos Organizatorius peržiūri pretenziją ir per 30 dienų pateikia atsakymą.

7. Galutiniai terminai ir sąlygos

7.1. Akcijos Organizatorius nėra atsakingas už bet kokias dalyvio asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu žaidime.

7.2. Prizo vertė nekeičiama į grynuosius pinigus ir nekeičiama į kitas prekes.

7.3. Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles iš anksto apie tai nepranešęs Akcijos dalyviams, tačiau pakeitimus paskelbęs tais pačiais kanalais, kuriuose paskelbtos pačios taisyklės.

7.4. Su Akcijos terminais ir sąlygomis galima susipažinti tinklalapyje www.lietuvoskepejas.lt