Pasidalinkite:

Akcijos „Kasdien laimėk TUPPERWARE prizus!“ taisyklės

1. Bendrosios sąlygos

1.1. „Lietuvos kepėjo“ akcijos „Laimėk TUPPERWARE prizus“ (toliau tekste – „Akcija“) organizatorius – UAB „Lietuvos kepėjas“, įm. kodas: 160289717, adresas – Taikos pr. 104C, LT-51198, Kaunas (toliau tekste – „Organizatorius“).
1.2. Akcijoje dalyvauja šie prekės ženklo „Lietuvos kepėjas“ produktai (toliau tekste – „Akcijos produktai“):

Brūkšninis kodas             Pavadinimas
– 4770635195810           „Pusryčių“ duona skrudinimui, 500 g
– 4770635195858           „Pusryčių“ duona skrudinimui su saulėgrąžomis, 500 g
– 4770635195889           „Pusryčių“ duona skrudinimui su sėmenimis, 500 g
– 4770635195896           „Pusryčių“ ruginė duona skrudinimui, 390 g
– 4770635196459           Duona skrudinimui su sūriu, 430 g
– 4770635196466           Duona skrudinimui su speltų grūdais, 450 g

1.3. Akcija vyksta visose Lietuvos Respublikoje esančiose parduotuvėse, kuriose platinama akcijos reklaminė medžiaga ir prekiaujama Akcijos produktais (išskyrus MAXIMA, IKI, RIMI, SANITEX ir NORFA).
1.4. Akcijos galiojimo laikas: nuo 2016 10 01 iki 2016 10 31 imtinai.
1.5. Akcijoje gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos gyventojai, išskyrus UAB „Lietuvos kepėjas“ darbuotojus, jų šeimos narius, o taip pat kitus asmenis, susijusius su akcijos organizavimu.
1.6. Norėdamas dalyvauti Akcijoje, asmuo turi įsigyti bet kurį Akcijos produktą ir registruoti pirkimo kvitą siųsdamas SMS žinutę telefonu, akcijos galiojimo laikotarpiu.

2. Prizai

2.1. Savaitės prizas – „Tupperware“ mažasis smulkintuvas „Turbo Chef“, 300 ml (4 vnt.);
2.2. Dienos prizai – „Tupperware Samba“ dubenėliai produktų laikymui (120 vnt.).

3. Registracijos vykdymo procedūra, dalyvavimo terminai ir sąlygos

3.1. Vienas pirkimo kvitas, kuriame yra nurodytas bent vienas Akcijos produktas, gali būti užregistruotas tik vieną kartą. Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bet kurį Akcijos produktą ir registruodamas vis kitą pirkimo kvito numerį.
3.2. Pirkimo kvitų registracija vykdoma nuo 2016 10 01 iki 2016 10 31 imtinai.
3.3. Dalyvis registruojasi siųsdamas SMS žinutę telefono numeriu +370 668 03004 nurodant: DS_vardą_ pavardę_pirkimo kvito numerį_pirkimo datą_miestą. (Pvz.: DS_Vardenis_Pavardenis_111/5555_ 2016-10-XX_Miestas).
3.4. Registruojantis punkte 3.3. nurodytu būdu, Akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę dėl pateiktos informacijos teisingumo, tikslumo ir galimų klaidų įvedant informaciją.
3.5. Registruodamasis dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais. Informacija ir asmens duomenys, kuriuos Akcijos dalyviai pateikia dėl dalyvavimo Akcijoje, apibendrinami, tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymų ir normatyvinių aktų reikalavimus.
3.6. Kiekvienas Akcijos dalyvis bet kuriuo metu Akcijos eigoje, t. y. nuo 2016 10 01 iki 2016 10 31 (imtinai), gali raštu pateikti reikalavimą, kad jo duomenų tvarkymas būtų nutrauktas arba jo asmens duomenys būtų ištrinti.
3.7. Gavus Akcijos dalyvio prašymą nutraukti Akcijos dalyvio asmens duomenų tvarkymą ar po jo duomenų ištrynimo, Akcijos dalyvis daugiau nedalyvauja Akcijoje ir nepretenduoja į prizus.
3.8. Dėl galimų ginčų ar sukčiavimo prevencijos pirkimo kvitus būtina išsaugoti iki prizų atsiėmimo momento.

4. Laimėtojų išrinkimas ir informavimas, prizų atsiėmimas

4.1. Akcijos laimėtojai bus renkami atsitiktinės atrankos būdu:
4.1.1. Savaitės prizų laimėtojai bus renkami atsitiktinės atrankos būdu ir apie tai bus pranešta SMS žinute į tą telefono numerį iš kurio registravosi, bei paskelbti „Lietuvos kepėjas“ tinklapyje
www.lietuvoskepejas.lt ir www.facebook.com/Lietuvos.kepejas paskyroje: 2016 10 07; 2016 10 14; 2016 10 21; 2016 10 31. Savaitės prizų laimėtojai bus renkami tik iš prieš tai buvusią savaitę užregistruotų pirkimo kvitų (pvz. 2016 10 07 laimėtojai bus renkami tik iš 2016 m. spalio 1-6 d. užregistruotų pirkimo kvitų).
4.1.2. Dienos prizų laimėtojai bus renkami atsitiktinės atrankos būdu kiekvieną Akcijos dieną ir vieną kartą per savaitę (2016 10 07; 2016 10 14; 2016 10 21; 2016 10 31) bus skelbiami „Lietuvos kepėjas“ tinklapyje www.lietuvoskepejas.lt ir www.facebook.com/Lietuvos.kepejaspaskyroje kartu su savaitės prizų laimėtojais.
4.2. Su visais asmenimis, laimėjusiais punkte 2.1 ir 2.2 nurodytus prizus, bus susisiekta asmeniškai registracijos metu Akcijos dalyvio nurodytu telefonu ir sutarta dėl prizo atsiėmimo vietos ir laiko.
4.3. Norint gauti prizą, prizo laimėtojas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar vairuotojo pažymėjimą) bei pirkimo kvitą.
4.5. Neatsiimti ir nepanaudoti prizai per 30 kalendorinių dienų nekompensuojami ir lieka Organizatoriaus nuosavybė.

5. Dalyvio išlaidos, susijusios su dalyvavimu akcijoje

5.1. Akcijos dalyviui tenka bet kokios nuo jo asmeninės situacijos priklausančios išlaidos (pvz.: kelionės išlaidos į Akcijos prizo atsiėmimo vietą).
5.2. Visi privalomi valstybiniai mokesčiai už prizus bus sumokėti Akcijos Organizatoriaus.

6. Skundo teikimas ir jo teisminė nagrinėjimo tvarka

6.1. Visi skundai dėl šios Akcijos turi būti pareikšti raštu, aiškiai nurodant nusiskundimus ir argumentus, pridedant reikiamus dokumentus ir jų kopijas su skundo nuoroda. Skundas turi būti siunčiamas Akcijos Organizatoriui UAB „Lietuvos kepėjas“, adresu: Taikos pr. 104C, LT-51198, Kaunas iki 2014 04 10 (laiško siuntimo data ant pašto voko). Akcijos Organizatorius įsipareigoja peržiūrėti pretenziją ir per 30 dienų pateikti atsakymą.

7. Galutiniai terminai ir sąlygos

7.1. Akcijos Organizatorius nėra atsakingas už bet kokias dalyvio asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu žaidime.
7.2. Prizo vertė nekeičiama į grynuosius pinigus ir nekeičiama į kitas prekes.
7.3. Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles iš anksto apie tai nepranešęs Akcijos dalyviams, tačiau pakeitimus paskelbęs tais pačiais kanalais, kuriuose paskelbtos pačios taisyklės.
7.4. Su Akcijos terminais ir sąlygomis galima susipažinti tinklalapyje www.lietuvoskepejas.lt.