Akcijos „Laimėkite savaitgalį su šeima Druskininkuose“ taisyklės

1. Bendrosios sąlygos

1.1. „Lietuvos kepėjo“ akcijos „Laimėkite savaitgalio nakvynę su šeima Druskininkuose“ (toliau tekste – „Akcija“) organizatorius – UAB „Lietuvos kepėjas“, įm. kodas: 160289717, adresas – Taikos pr. 104C, LT-51198, Kaunas (toliau tekste – „Organizatorius“).
1.2. Akcijoje dalyvauja šie prekės ženklo „Lietuvos kepėjas“ produktai (toliau tekste – „Akcijos produktai“):

Brūkšninis kodas             Pavadinimas
– 4770635195100           „Pieniškas“ batonas, pjaustytas 350 g
– 4770635195650           Didysis „Šeimyninis“ batonas, pjaustytas, 500 g
– 4770635195742           „Bočių“ juoda duona, 800 g
-4770635195797            „Bočių“ juoda duona (puselė), 390 g
1.3. Akcija vyksta visose Lietuvos Respublikoje esančiose parduotuvėse kuriose yra akcijos reklamine
medžiaga ir kuriose prekiaujama Akcijos produktais (išskyrus MAXIMA, IKI, RIMI, SANITEX IR NORFA).
1.4. Akcijos galiojimo laikas: nuo 2016-11-01 iki 2016-11-30 imtinai.
1.5. Akcijoje gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos gyventojai, išskyrus UAB „Lietuvos kepėjas“ darbuotojus,
jų šeimos narius, o taip pat kitus asmenis, susijusius su akcijos organizavimu.
1.6. Norėdamas dalyvauti Akcijoje, asmuo turi įsigyti bet kurį Akcijos produktą ir registruoti pirkimo kvitą
siųsdamas SMS žinutę telefonu. Akcijos galiojimo laikotarpiu.

2. Prizai

2.1. Pagrindinis prizas – savaitgalis su šeima Druskininkuose „FLORES SPA centre“ (1 vnt.);
2.2. Dienos prizai – „Lietuvos kepėjas“ puodelis su šaukšteliu (30 vnt.).

3. Registracijos vykdymo procedūra, dalyvavimo terminai ir sąlygos

3.1. Vienas pirkimo kvitas, kuriame yra nurodytas bent vienas Akcijos produktas, gali būti
užregistruotas tik vieną kartą. Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną
kartą įsigydamas bet kurį Akcijos produktą ir registruodamas vis kitą pirkimo kvito numerį.
3.2. Pirkimo kvitų registracija vykdoma nuo 2016-11-01 iki 2016-11-30 imtinai.
3.3. Dalyvis registruojasi siųsdamas SMS žinutę telefono numeriu +370 668 03004 nurodant:
SPA_vardą_ pavardę_pirkimo kvito numerį_pirkimo datą_miestą. (pvz.: SPA_Vardenis_Pavardenis-
_111/5555_ 2016-11-XX_Miestas).
3.4. Registruojantis punkte 3.3. nurodytu būdu, Akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę dėl
pateiktos informacijos teisingumo, tikslumo ir galimų klaidų įvedant informaciją.
3.5. Registruodamasis dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų
naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais. Informacija ir asmens duomenys, kuriuos Akcijos dalyviai
pateikia dėl dalyvavimo Akcijoje, apibendrinami, tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos
asmens duomenų apsaugos įstatymų ir normatyvinių aktų reikalavimus.
3.6. Kiekvienas Akcijos dalyvis bet kuriuo metu Akcijos eigoje, t.y. nuo 2016-11-01 iki 2016-11-30
(imtinai), gali raštu pateikti reikalavimą, kad jo duomenų tvarkymas būtų nutrauktas arba jo
asmens duomenys būtų ištrinti.
3.7. Gavus Akcijos dalyvio prašymą nutraukti Akcijos dalyvio asmens duomenų tvarkymą ar po jo
duomenų ištrynimo, Akcijos dalyvis daugiau nedalyvauja Akcijoje ir nepretenduoja į prizus.
3.8. Dėl galimų ginčų ar sukčiavimo prevencijos pirkimo kvitus būtina išsaugoti iki prizų atsiėmimo
momento.

4. Laimėtojų išrinkimas ir informavimas, prizų atsiėmimas

4.1. Akcijos laimėtojai bus renkami atsitiktinės atrankos būdu:
4.1.1. Mėnesio prizo laimėtojas bus renkamas atsitiktinės atrankos būdu ir apie tai bus pranešta
SMS žinute į tą telefono numerį iš kurio registravosi, bei paskelbtas „Lietuvos kepėjas“ tinklapyje
www.lietuvoskepejas.lt ir www.facebook.com/Lietuvos.kepejas paskyroje: 2016-11-30.
Pagrindinio prizo laimėtojas bus renkamas iš visų Akcijos galiojimo metu užregistruotų pirkimo
kvitų.
4.1.2. Dienos prizų laimėtojai bus renkami atsitiktinės atrankos būdu kiekvieną Akcijos dieną ir
vieną kartą per savaitę (2016-11-08; 2016-11-14; 2016-11-21; 2016-11-30) bus skelbiami
„Lietuvos kepėjas“ tinklapyje www.lietuvoskepejas.lt ir www.facebook.com/Lietuvos.kepejas
paskyroje kartu su savaitės prizų laimėtojais.
4.2. Su visais asmenimis, laimėjusiais punkte 2.1 ir 2.2 nurodytus prizus, bus susisiekta asmeniškai
registracijos metu Akcijos dalyvio nurodytu telefonu ir sutarta dėl prizo atsiėmimo vietos ir laiko.
4.3. Norint gauti prizą, prizo laimėtojas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
(asmens tapatybės kortelę, pasą ar vairuotojo pažymėjimą) bei pirkimo kvitą.
4.5. Neatsiimti ir nepanaudoti prizai per 30 kalendorinių dienų nekompensuojami ir lieka
Organizatoriaus nuosavybė.

5. Dalyvio išlaidos, susijusios su dalyvavimu akcijoje

5.1. Akcijos dalyviui tenka bet kokios nuo jo asmeninės situacijos priklausančios išlaidos (pvz.:
kelionės išlaidos į Akcijos prizo atsiėmimo vietą).
5.2. Visi privalomi valstybiniai mokesčiai už prizus bus sumokėti Akcijos Organizatoriaus.
6. Skundo teikimas ir jo teisminė nagrinėjimo tvarka

6.1. Visi skundai dėl šios Akcijos turi būti pareikšti raštu, aiškiai nurodant nusiskundimus ir
argumentus, pridedant reikiamus dokumentus ir jų kopijas su skundo nuoroda. Skundas turi būti
siunčiamas Akcijos Organizatoriui UAB, „Lietuvos kepėjas“, adresu: Taikos pr. 104C, LT-51198,
Kaunas iki 2016-12-30 (laiško siuntimo data ant pašto voko). Akcijos Organizatorius peržiūri
pretenziją ir per 30 dienų pateikia atsakymą.

7. Galutiniai terminai ir sąlygos

7.1. Akcijos Organizatorius nėra atsakingas už bet kokias dalyvio asmenines išlaidas, susijusias su
dalyvavimu žaidime.
7.2. Prizo vertė nekeičiama į grynuosius pinigus ir nekeičiama į kitas prekes.
7.3. Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles iš anksto apie tai nepranešęs
Akcijos dalyviams, tačiau pakeitimus paskelbęs tais pačiais kanalais, kuriuose paskelbtos pačios
taisyklės.
7.4. Su Akcijos terminais ir sąlygomis galima susipažinti tinklalapyje www.lietuvoskepejas.lt.