Akcijos „Laimėk poilsį dviems „Grand SPA Lietuva“!“ taisyklės

1. LOTERIJOS ORGANIZATORIUS

1.1. Loterijos užsakovas, prekių platintojas ir organizatorius yra UAB Lietuvos kepėjas juridinio asmens kodas 160289717 adresas: Taikos pr. 104C, LT-51162 Kaunas toliau tekste „Organizatorius“.

2. LOTERIJOS VIETA

2.1. Loterijos vykdymo vietos yra RIMI tinklo parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Loterijos produktais.

3. LOTERIJOS TRUKMĖ

3.1. Loterija vyksta nuo 2016 m. gegužės 26 d. (pirmoji Loterijos diena) iki 2016 m. birželio 22 d. (paskutinė Loterijos diena).
3.2. Loterijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Loterijoje.

4. LOTERIJOS DALYVIAI

4.1. Loterijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje Loterijos laikotarpiu (nuo 2016 m. gegužės 26 d. iki 2016 m. birželio 22 d.) RIMI prekybos tinkle įsigiję „Lietuvos kepėjo“ duoną su grūdais, pienišką batoną ar pusryčių duonos skrudinimui 1 vnt. ar daugiau ir įvykdę Loterijos sąlygas kaip nurodyta 6.2. punkte.
4.2. Loterijoje dalyvauja visi žemiau nurodyti produktai:
– Penkių grudų duona (4770635196428)
– Šviesi su sėklomis” duona (4770635196442)
– PIENIŠKAS BATONAS (4770635195100)
– PUSRYČIŲ DUONA SKRUDINIMUI (4770635195810)
4.3. Loterijoje negali dalyvauti įmonių UAB „Lietuvos kepėjas“ ir UAB „Rimi Lietuva“ darbuotojai ir jų šeimos nariai.

5. PRIZŲ FONDAS

5.1. 2 dienų poilsis dviems Grand SPA Lietuva, viso – 4 laimėtojų.
„Lietuvos kepėjo“ gaminių rinkiniai, viso – 40 laimėtojų.

6. DALYVAVIMO SĄLYGOS

6.1. Asmenys, norintys dalyvauti Loterijoje ir laimėti vieną iš Loterijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Loterijos metu (nuo 2016 m. gegužės 26 d. iki 2016 m. birželio 22 d.) įsigyti „Lietuvos kepėjo“ duoną su grūdais, pienišką batoną ar pusryčių duonos skrudinimui 1 vnt. ar daugiau su „Mano RIMI“ lojalumo kortele.
6.2. Asmenys pateikę „Mano RIMI“ lojalumo kortelę pirkdami „Lietuvos kepėjo“ duoną su grūdais, pienišką batoną ar pusryčių duonos skrudinimui 1 vnt. ar daugiau, kurie nurodyti šių taisyklių 4.2.p., bus automatiškai užregistruojami Loterijoje.
6.3. Papildoma registracija dalyvauti Loterijoje nereikalinga.
6.4. Vienas dalyvis gali dalyvauti Loterijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas „Lietuvos kepėjo“ duoną su grūdais, pienišką batoną ar pusryčių duonos skrudinimui 1 vnt. ar daugiau ir atsiskaitant pateikdamas „Mano RIMI“ lojalumo kortelę.
6.5. Jei asmuo nenori dalyvauti Loterijoje, jis turi kreiptis į UAB „RIMI LIETUVA“ skambučių centrą tel. 800 29 00 arba el. paštu , nurodant „Mano RIMI“ lojalumo kortelės numerį ir atšaukti dalyvavimą Loterijoje. Atlikus šiuos veiksmus asmuo bus pašalintas iš Loterijos dalyvių sąrašo.
6.6. Dalyvaudamas Loterijoje dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų naudojami marketingo tikslais ir suteikti Loterijos Organizatoriui. Visa
asmeninė informacija yra laikoma visiškai konfidencialia. Loterijos dalyvių pateikta su dalyvavimu Loterijoje susijusi informacija ir asmeniniai duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų reikalavimus dėl asmens duomenų apsaugos.
6.7. Loterijoje dalyvaus tik asmenys, akcijos laikotarpiu (nuo 2016 m. gegužės 26 d. iki 2016 m. birželio 22 d.) pirkę 4.2 punkte nurodytų „Lietuvos kepėjo“ duoną su grūdais, pienišką batoną ar pusryčių duonos skrudinimui 1 vnt. ar daugiau ir atsiskaitant pateikę „Mano RIMI“ lojalumo kortelę.

7. LOTERIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

7.1. 2016 m. birželio 2 d. (1 laimėtojų rinkimas) bus išrinkta 11 (vienuolika) laimėtojų, kurie įvykdė Loterijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.
2016 m. birželio 9 d. (1 laimėtojų rinkimas) bus išrinkta 11 (vienuolika) laimėtojų, kurie įvykdė Loterijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.
2016 m. birželio 16 d. (1 laimėtojų rinkimas) bus išrinkta 11 (vienuolika) laimėtojų, kurie įvykdė Loterijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.
2016 m. birželio 23 d. (1 laimėtojų rinkimas) bus išrinkta 11 (vienuolika) laimėtojų, kurie įvykdė Loterijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.
7.2. Atsitiktinumo principu bus nustatyti 44 (keturiasdešimt keturi) laimėtojai, kuriems bus išdalinti 5 punkte nurodyti prizai.
7.3. Tuo atveju, jei per dvi savaitės nuo laimėtojų paskelbimo dienos, laimėtojai nesusisieks dėl laimėjimo su Loterijos Organizatorium, prizas lieka Organizatoriaus nuosavybe.

8. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

8.1. Loterijos laimėtojai bus informuoti SMS žinute ar el. laišku bei paskelbti interneto svetainėje www.rimi.lt per dvi darbo dienas po lošimo ir bus ten skelbiami 2 (dvi) savaites po paskutinės lošimo dienos, iki 2016 liepos 06 d.
8.2 Laimėtojai norintys atsiimti prizą, privalo patys susisiekti su Loterijos organizatoriumi telefonu +370 37 399215 arba el. paštu

9. PRIZŲ ATSIĖMIMAS

9.1. Taisyklių 5.1. punkte nurodytus prizus Loterijos organizatorius išsiųs per kurjerių tarnybą iki 2016 m. liepos 1 d.
9.2. Prizai nekeičiami į kitus prizus ar grynuosius pinigus.
9.4. Loterijos Organizatorius neatsako už Loterijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Loterijos dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ir netiksli.

10. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

10.1. Loterijos dalyviai turi teisę iki 2016 m. liepos 02 d. teikti skundus dėl Loterijos organizavimo. Skundus galima pateikti Loterijos Organizatoriui el. paštu arba telefonu +370 37 399215.
10.2.Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Loterijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo skundo gavimo dienos.

11. PAPILDOMA INFORMACIJA

11.1. Loterijos Organizatorius įspėja, kad reklaminėje medžiagoje pateikta informacija apie Loteriją yra tik informacinio pobūdžio.
11.2. Papildoma ir išsami informacija teikiama telefonu +370 37 399215 arba el. paštu Su visomis Loterijos taisyklėmis galite susipažinti internete adresu www.rimi.lt.