Akcijos taisyklės

Pasidalinkite:

Akcijos „Pirk PUSRYČIŲ duonas skrudinimui ir laimėk Toyota AYGO“ taisyklės

1. Bendrosios sąlygos

1.1. „Lietuvos kepėjo“ akcijos „ Pirk pusryčių duonas skrudinimui ir laimėk AUTOMOBILĮ!“ (toliau tekste – „Akcija“) organizatorius – UAB „Lietuvos kepėjas“, įm. kodas: 160289717, adresas – Taikos pr. 104C, LT-51198, Kaunas, el. paštas: (toliau tekste – „Organizatorius“).

1.2. Akcijoje dalyvauja šie prekės ženklo „Lietuvos kepėjas“ produktai (toliau tekste – „Akcijos produktai“):

Brūkšninis kodas             Pavadinimas

– 4770635195810         „Pusryčių“ duona skrudinimui, 500g
– 4770635198729         „Pusryčių“ duona skrudinimui su moliūgų sėklomis, 500g
– 4770635197814         „Pusryčių“ penkių grūdų duona skrudinimui, 450g

1.3. Akcija vyksta visose Lietuvos Respublikoje esančiose parduotuvėse, kuriose prekiaujama Akcijos produktais ir išduodami fiskaliniai pirkimo kvitai.

1.4. Akcijos galiojimo laikas: nuo 2020 06 01 iki 2020 08 15 imtinai.

1.5. Akcijoje gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos gyventojai, išskyrus UAB „Lietuvos kepėjas“ darbuotojus, jų šeimos narius, o taip pat kitus asmenis, susijusius su akcijos organizavimu.

1.6. Norėdamas dalyvauti Akcijoje, asmuo turi įsigyti bet kurį Akcijos produktą ir Akcijos galiojimo laikotarpiu registruoti pirkimo kvitą pildydamas registracijos formą www.lietuvoskepejas.lt

2. Prizai

2.1. TOYTA AYGO automobilis (1 vnt.)

2.2. Philips sumuštinių keptuvės (11 vnt.)

2.3. Philips duonos skrudintuvės (11 vnt.)

3. Registracijos vykdymo procedūra, dalyvavimo terminai ir sąlygos

3.1. Vienas pirkimo kvitas, kuriame yra nurodytas bent vienas Akcijos produktas, gali būti užregistruotas tik vieną kartą. Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bet kurį Akcijos produktą ir registruodamas vis kitą pirkimo kvito numerį.

3.2. Pirkimo kvitų registracija vykdoma nuo 2020-06-01 iki 2020-08-15 imtinai.

3.3. Dalyvis registruojasi pildydamas registracijos svetainėje  www.lietuvoskepejas.lt formą nurodant: vardą_pavardę_pirkimo kvito numerį_telefoną_el.paštą_miestą (pvz., Vardenis_Pavardenis_111/5555_+37069900000_abc@paštas.com_Vilnius).

3.4. Registruojantis punkte 3.3. nurodytu būdu, Akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę dėl pateiktos informacijos teisingumo, tikslumo ir galimų klaidų įvedant informaciją.

3.5. Registruodamasis dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais. Informacija ir asmens duomenys, kuriuos Akcijos dalyviai pateikia dėl dalyvavimo Akcijoje, apibendrinami, tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymų ir normatyvinių aktų reikalavimus.

3.6. Kiekvienas Akcijos dalyvis bet kuriuo metu Akcijos eigoje, t.y. nuo 2020-06-01 iki 2020-08-15 (imtinai), gali raštu pateikti reikalavimą, kad jo duomenų tvarkymas būtų nutrauktas arba jo asmens duomenys būtų ištrinti.

3.7. Gavus Akcijos dalyvio prašymą nutraukti Akcijos dalyvio asmens duomenų tvarkymą ar po jo duomenų ištrynimo, Akcijos dalyvis daugiau nedalyvauja Akcijoje ir nepretenduoja į prizus.

3.8. Dėl galimų ginčų ar sukčiavimo prevencijos pirkimo kvitus būtina išsaugoti iki prizų atsiėmimo momento.

4. Laimėtojų išrinkimas ir informavimas, prizų atsiėmimas

4.1. Akcijos laimėtojai Philips duonų skrudintuvėms ir Philips sumuštinių keptuvėms bus renkami kas savaitę, atsitiktinės atrankos būdu ir apie tai bus pranešta SMS žinute į tą telefono numerį iš kurio registravosi bei paskelbti „Lietuvos kepėjas“ tinklapyje www.lietuvoskepejas.lt: 2020 06 08, 2020 06 15, 2020 06 22, 2020 06 29, 2020 07 07, 2020 07 13, 2020 07 20, 2020 07 27, 2020 08 03, 2020 08 10, 2020 08 17. Savaičių prizų laimėtojai bus renkami tik iš prieš tai savaičių užregistruotų pirkimo kvitų (pvz., 2020 06 22 laimėtojai bus renkami tik iš 2020 m. birželio mėn. 15 – 21 d. užregistruotų pirkimo kvitų). Didžiojo prizo TOYTA AYGO automobilio laimėtojas bus renkamas 2020 08 15 dieną iš viso laikotarpio dalyvių.

4.2. Su visais asmenimis, laimėjusiais punkte 2. nurodytus prizus, bus susisiekta asmeniškai registracijos metu Akcijos dalyvio nurodytu telefonu ir sutarta dėl prizo atsiėmimo vietos ir laiko. Jei akcijos dalyvis pageidauja, kad prizas būtų pristatytas paštomatu už prizo kokybę ir pasiekiamumą visą atsakomybę prisiima Akcijos dalyvis.

4.3. Norint gauti prizą, prizo laimėtojas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar vairuotojo pažymėjimą) bei pirkimo kvitą.

4.5. Per 30 kalendorinių dienų neatsiimti ir nepanaudoti prizai nekompensuojami ir lieka Organizatoriaus nuosavybė.

5. Dalyvio išlaidos, susijusios su dalyvavimu akcijoje

5.1. Akcijos dalyviui tenka bet kokios nuo jo asmeninės situacijos priklausančios išlaidos (pvz., kelionės išlaidos į Akcijos prizo atsiėmimo vietą).

5.2. Visi privalomi valstybiniai mokesčiai už prizus bus sumokėti Akcijos Organizatoriaus.

6. Skundo teikimas ir jo teisminė nagrinėjimo tvarka

6.1. Visi skundai dėl šios Akcijos turi būti pareikšti raštu, aiškiai nurodant nusiskundimus ir argumentus, pridedant reikiamus dokumentus ir jų kopijas su skundo nuoroda. Skundas turi būti siunčiamas Akcijos Organizatoriui UAB, „Lietuvos kepėjas“, adresu: Taikos pr. 104C, LT-51198, Kaunas iki 2019 09 30 (laiško siuntimo data ant pašto voko). Akcijos Organizatorius peržiūri pretenziją ir per 30 dienų pateikia atsakymą.

7. Galutiniai terminai ir sąlygos

7.1. Akcijos Organizatorius nėra atsakingas už bet kokias dalyvio asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu žaidime.

7.2. Prizo vertė nekeičiama į grynuosius pinigus ir nekeičiama į kitas prekes.

7.3. Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles iš anksto apie tai nepranešęs Akcijos dalyviams, tačiau pakeitimus paskelbęs tais pačiais kanalais, kuriuose paskelbtos pačios taisyklės.

7.4. Su Akcijos terminais ir sąlygomis galima susipažinti tinklalapyje www.lietuvoskepejas.lt